Nhà đất lân cận

A
 • 144.2 m²
 • 1.1 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 1,000 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 140.9 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 530 m²
 • 1.44 tỷVND
E
Đã bán
 • 357.8 m²
 • 1.55 tỷVND
F
 • 662.6 m²
 • 3.2 tỷVND