Nhà đất lân cận

A
 • 60 m²
 • 2.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 120 m²
 • 5.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 2.97 tỷVND
D
Đã bán
 • 55 m²
 • 3.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.5 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 53.7 m²
 • 2.63 tỷVND