Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 71.6 m²
 • 5.45 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 108.5 m²
 • 9.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50.27 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 594.6 m²
 • 7.9 tỷVND