Nhà đất lân cận

A
 • 109.7 m²
 • 2.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 1,000 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 311.6 m²
 • 7.2 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 152.8 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 209.8 m²
 • 3.23 tỷVND