Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 147.7 m²
 • 7.8 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 122.2 m²
 • 4.7 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 45.2 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 159.3 m²
 • 4.74 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 356.1 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 426.8 m²
 • 6.7 tỷVND