Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 50.7 m²
 • 11 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 43.3 m²
 • 4.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 2
 • 112 m²
 • 18 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 56 m²
 • 8.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 150 m²
 • 6.2 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 2.9 tỷVND