Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 171 m²
 • 15 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 106.1 m²
 • 8.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 102.58 m²
 • 8.77 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 58 m²
 • 4.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 132 m²
 • 13 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 109 m²
 • 8.2 tỷVND