Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 95 m²
 • 8.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 128.4 m²
 • 6.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 128.4 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.6 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 5.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 61.2 m²
 • 3.75 tỷVND