Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 100 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 67 m²
 • 8.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 66.7 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 44 m²
 • 4.67 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 171 m²
 • 12 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 126 m²
 • 15 tỷVND