Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 5.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 84.53 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 84.56 m²
 • 7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 84.45 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 153 m²
 • 8.5 tỷVND