Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53.4 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.76 tỷVND
C
 • 63.7 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 61.5 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 57 m²
 • 3.55 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 65.4 m²
 • 3.7 tỷVND