Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 51.3 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 3.39 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.8 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 60 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 80 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 1,130.4 m²
 • 25 tỷVND