Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 53.5 m²
 • 6.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 50 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 71 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50.1 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 66.9 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 81 m²
 • 6.88 tỷVND