Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 19.6 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 3.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 24.7 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 3.2 tỷVND