Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 53.1 m²
 • 3.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 69.3 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 79 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 117 m²
 • 11 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 36 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 57.2 m²
 • 5 tỷVND