Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 71.4 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 74 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 53.1 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69.3 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 79 m²
 • 5.5 tỷVND