Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 114.9 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 320.8 m²
 • 5.6 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 106 m²
 • 11.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 228 m²
 • 8.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 2.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 151.5 m²
 • 7.5 tỷVND