Nhà đất lân cận

A
  • 2
  • 2
  • 33.4 m²
  • 4.85 tỷVND
B
  • 4
  • 4
  • 112 m²
  • 10.2 tỷVND
C
  • 2
  • 2
  • 73.5 m²
  • 6.95 tỷVND
D
  • 148.6 m²
  • 14.8 tỷVND
E
Đã bán
  • 3
  • 2
  • 63 m²
  • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
  • 5
  • 3
  • 43 m²
  • 8.8 tỷVND