Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 52 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 6.9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 42.2 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.94 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 51.41 m²
 • 2.2 tỷVND