Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 39.18 m²
 • 9 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 53.8 m²
 • 6.4 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 38.58 m²
 • 5.12 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 2
 • 89.3 m²
 • 9.8 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 8.8 tỷVND