Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 56.5 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.8 m²
 • 1.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27.2 m²
 • 4.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 38.2 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 19.6 m²
 • 2.4 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 16.6 m²
 • 1.5 tỷVND