Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 9.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 3.48 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 51.6 m²
 • 6.1 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 100.8 m²
 • 7.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 30.6 m²
 • 2.67 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 70 m²
 • 6.6 tỷVND