Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 79.5 m²
 • 6.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 31.9 m²
 • 3.19 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 32 m²
 • 3.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64.4 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.1 tỷVND