Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 4.6 tỷVND
B
 • 6
 • 3
 • 60 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.97 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 1.92 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.91 tỷVND