Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 78.3 m²
 • 5.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 102 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 2.83 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 47.2 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 1.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 50.6 m²
 • 5.3 tỷVND