Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 40 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 52.7 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 7
 • 5
 • 63 m²
 • 8.05 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72.3 m²
 • 6.2 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 7.3 tỷVND
F
 • 72 m²
 • 13.03 tỷVND