Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 125.3 m²
 • 5.1 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 71.9 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 5.9 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 129 m²
 • 6.4 tỷVND