Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 71.1 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 61.3 m²
 • 10.7 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 54 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 14 m²
 • 1.8 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 13.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 12
 • 204 m²
 • 39 tỷVND