Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 69.1 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 52.5 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 35.98 m²
 • 2.28 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 3.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 65.7 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 52.69 m²
 • 3.25 tỷVND