Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 26 m²
 • 2.5 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 47.4 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 119 m²
 • 12 tỷVND
D
 • 7
 • 8
 • 79.6 m²
 • 22 tỷVND
E
 • 7
 • 10
 • 108.5 m²
 • 36 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 20.1 m²
 • 2.7 tỷVND