Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 54 m²
 • 2.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 55.4 m²
 • 2.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 3.1 tỷVND