Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 130 m²
 • 35 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 78 m²
 • 23 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 20 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 50 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 110 m²
 • 16 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 11 tr/thángVND