Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 2
 • 100 m²
 • 14 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 6 m²
 • 12.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 60 m²
 • 20 tr/thángVND
D
 • 3
 • 3
 • 60 m²
 • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 18 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 10 tr/thángVND