Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 140 m²
 • 16 tr/thángVND
B
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 10 tr/thángVND
C
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 10 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 110 m²
 • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 8.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 100 m²
 • 17 tr/thángVND