Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 4
 • 68.4 m²
 • 60 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 60 m²
 • 10 tr/thángVND
C
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 8 tr/thángVND
D
 • 1
 • 1
 • 35 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 7.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 7
 • 8
 • 64 m²
 • 133 tr/thángVND