Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 25 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 8 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 20 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 77.88 m²
 • 18.7 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 75.97 m²
 • 18.7 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 79.98 m²
 • 20 tr/thángVND