Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 100 m²
 • 27 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 11 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 11 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 13 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 11 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 13 tr/thángVND