Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
  • 2
  • 2
  • 82 m²
  • 8.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
  • 3
  • 2
  • 70 m²
  • 14 tr/thángVND
C
Đã thuê
  • 43 m²
  • 12 tr/thángVND
D
  • 40 m²
  • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
  • 2
  • 2
  • 52 m²
  • 12 tr/thángVND
F
Đã thuê
  • 4
  • 3
  • 65.6 m²
  • 15 tr/thángVND