Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 10 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 45 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 10 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 23
 • 35 m²
 • 22 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 5
 • 6
 • 121.6 m²
 • 140 tr/thángVND
F
 • 55 m²
 • 17 tr/thángVND