Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 46 m²
 • 18 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 20 m²
 • 12 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 60 m²
 • 17 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 12 tr/thángVND
E
 • 3
 • 3
 • 35 m²
 • 14 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 5
 • 4
 • 43 m²
 • 16.5 tr/thángVND