Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 33.25 m²
 • 9 tr/thángVND
B
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 17 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 4
 • 35 m²
 • 15 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 43 m²
 • 7 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 30 m²
 • 14 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 78 m²
 • 15 tr/thángVND