Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 16 m²
 • 10.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 2
 • 40 m²
 • 12.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 45 m²
 • 11.2 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 66 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 200 m²
 • 37 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 43.5 m²
 • 15 tr/thángVND