Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 54.6 m²
 • 10 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 84 m²
 • 11 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 12 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 7.5 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 9 tr/thángVND
F
 • 6
 • 7
 • 114.2 m²
 • 9.5 tr/thángVND