Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 6
 • 6
 • 80 m²
 • 25 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 3
 • 32 m²
 • 11.9 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 240 m²
 • 65 tr/thángVND
D
 • 4
 • 4
 • 64 m²
 • 19 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 12 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 108 m²
 • 23 tr/thángVND