Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 80 m²
 • 9.5 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 2
 • 40 m²
 • 11 tr/thángVND
C
 • 2
 • 3
 • 26 m²
 • 13 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70.8 m²
 • 13.5 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 2
 • 78 m²
 • 15 tr/thángVND