Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 186 m²
 • 14 tr/thángVND
B
 • 54 m²
 • 8 tr/thángVND
C
 • 204 m²
 • 8 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 40 m²
 • 14 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 400 m²
 • 21 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 8 tr/thángVND