Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 70 m²
 • 30 tr/thángVND
B
 • 1
 • 1
 • 13 m²
 • 4.5 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 9.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 55 m²
 • 12 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 5
 • 4
 • 156 m²
 • 50 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 10 tr/thángVND