Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 6
 • 6
 • 90 m²
 • 27 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 14 tr/thángVND
C
 • 48 m²
 • 14 tr/thángVND
D
 • 72 m²
 • 10 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 5
 • 1
 • 72 m²
 • 15 tr/thángVND
F
 • 9
 • 9
 • 76 m²
 • 25 tr/thángVND