Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 60 m²
 • 17 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 50 m²
 • 16 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 4
 • 3
 • 44 m²
 • 17 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 4
 • 2
 • 64.5 m²
 • 14 tr/thángVND
E
 • 100 m²
 • 12 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 13 tr/thángVND