Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 45 m²
 • 18 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 5
 • 3
 • 59 m²
 • 22 tr/thángVND
C
 • 1
 • 2
 • 85 m²
 • 12 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 60 m²
 • 15 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 17 tr/thángVND
F
 • 1
 • 35 m²
 • 20 tr/thángVND